Sukces-Firmy.pl

Porady dla przedsiębiorców

Czy Twoje procesy finansowe wymagają audytu? Sprawdź!

Zwiększenie efektywności firmy powinno być celem każdego właściciela firmy. Efektywność biznesowa odnosi się do fundamentalnej redukcji zmarnowanych zasobów wykorzystywanych do wytwarzania produktów, niezależnie od tego, czy są to produkty fizyczne, czy usługi. W rezultacie wydajność określa, jak skutecznie firma przekształca nakłady, takie jak kapitał, praca i materiały, na wyniki, takie jak przychody, towary i usługi.

Jednak analizując wydajność firmy, należy pamiętać, że istnieje wiele zmiennych, które przyczyniają się i wpływają na efektywność działania firmy. W tym artykule omówimy znaczenie przeglądu funkcji finansowych Twojej firmy przy próbie poprawy ogólnej wydajności biznesowej. Czytaj dalej, aby odkryć pakiet sposobów, w jakie ocena procedur finansowych i księgowych z pomocą https://ksiegowawroclaw.com może pomóc w poprawie ogólnej wydajności firmy.

Audyt istniejących procesów finansowych

Jeśli chcesz, aby Twoja firma była bardziej wydajna, musisz najpierw przyjrzeć się swoim obecnym procedurom finansowo-księgowym. Aby ocenić, w jaki sposób pieniądze przepływają przez firmę i czy bieżące przepływy pracy są wydajne i wspierają cele firmy, firmy powinny przeprowadzić audyt lub tak zwany „przegląd” ustalonych procesów finansowych.

Zdolność firmy do definiowania swoich działań, identyfikowania wąskich gardeł i zwiększania wydajności procedur ma kluczowe znaczenie dla jej efektywnego wzrostu. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże organizacje czerpią korzyści z przeglądu swoich bieżących procesów finansowych. Ponieważ 90% nowych firm upada z powodów finansowych i regulacyjnych, posiadanie bezpiecznych procedur i systemów finansowych nie tylko pomaga w prowadzeniu działalności, ale także zwiększa ogólną wydajność firmy.

Zautomatyzuj swoje funkcje finansowe

Automatyzacja księgowości wydaje się być najlepszym rozwiązaniem wielu nieefektywności, z jakimi borykają się firmy. Nowe technologie finansowe pozwalają firmom tworzyć zautomatyzowane procedury, które mogą zmienić sposób prowadzenia działalności przez firmę. Mimo to pracownicy finansowi spędzają 50% swojego czasu pracy na przetwarzaniu prostych transakcji. To po prostu nie może być najbardziej efektywnym wykorzystaniem ich czasu.

Automatyzacja procedur księgowych pozwala zatem pracownikom skoncentrować się na zadaniach, które wymagają całej ich uwagi, takich jak monitorowanie utraconych płatności, kontakt z dostawcami i zarządzanie audytami. Na takich ryzykownych działaniach powinien koncentrować się personel finansowy, docelowo:

  • zwiększając ogólną wydajność

  • zmniejszając wydatki biznesowe.

Ponadto oprogramowanie księgowe i finansowe nie tylko optymalizuje wykorzystanie czasu, ale także zmniejsza zależność od dokumentów papierowych, a także ułatwia tworzenie raportów analitycznych i trendów, które pozwalają firmom wspierać sprawne podejmowanie decyzji.

Ponad 79% liderów firm uważa, że ​​zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w księgowości zwiększa produktywność, jednocześnie zmniejszając błędy, usprawniając przygotowywanie podatków i usprawniając zarządzanie przepływami pieniężnymi. Pomimo licznych korzyści, jakie zapewnia automatyzacja w zakresie jakości i wydajności, właściciele firm wciąż niechętnie ją wdrażają, co z kolei negatywnie wpływa na efektywność firmy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *