Sukces-Firmy.pl

Porady dla przedsiębiorców

Automatyzacja WMS – w czym tak naprawdę pomaga?

Zbadanie korzyści płynących z systemu zarządzania magazynem jest koniecznością dla firm rozwijających się. Rozwijające się firmy z dostępnymi zapasami odniosą znaczne korzyści z korzystania z systemu zarządzania magazynem (WMS).

WMS przyniesie korzyści w zakresie wydajności operacyjnej zarówno pracowników, jak i przestrzeni fizycznej:

  • monitorując procesy pracy na różnych poziomach,

  • zwiększając produktywność,

  • zwiększając wykorzystanie zasobów.

Automatyzacja WMS pomaga w kontroli zapasów w sposób poprawiający dokładność, przepustowość i szybkość. System magazynowy przynosi korzyści organizacji na wiele sposobów — niektóre z nich mogą być oczywiste, ale są też korzyści drugorzędne, które podkreśliliśmy poniżej.

Zoptymalizowana przestrzeń i niższe koszty operacyjne

Systemy zarządzania magazynem optymalizują przepływ w magazynie, analizując najlepsze wykorzystanie powierzchni na podstawie zadania i charakterystyki materiału. We wdrożeniach WMS wykorzystanie powierzchni i analiza planu pięter służy do określenia, jak najlepiej wykorzystać przestrzeń i daje możliwości ograniczenia marnotrawstwa – marnotrawstwa powierzchni premium i straty czasu na lokalizowanie produktu. Zmniejszy to również potencjalne koszty wynikające z nadmiernego przemieszczania materiału, czasochłonnego umieszczania i pobierania towarów. Branie pod uwagę najlepszych lokalizacji do przechowywania produktów, a także materiałów czy sprzętu, sprawi iż system może pomóc obniżyć koszty operacyjne.

Rozwiązania WMS mogą również pomóc w utrzymaniu rotacji materiałów. Niezależnie od wymaganej reguły rotacji, WMS może pomóc w rotacji. System zarządzania magazynem działa wszechstronnie i elastycznie, ułatwiając tworzenie wszelkich niezbędnych dostosowań w celu utrzymania najlepszego wyboru lokalizacji magazynu, wyboru właściwego zapasu do kompletacji oraz pomocy w zarządzaniu ruchem fizycznym i wydajnością pracowników.

Widoczność zapasów

Korzystanie z systemu zarządzania magazynem zapewni również widoczność dokładnych poziomów zapasów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu firma może bezpieczniej oszacować dostawy i uniknąć zaległych zamówień, co prowadzi do większej liczby zadowolonych klientów.

Korzystanie z automatyzacji WMS ze skanowaniem, RFID lub innymi metodami śledzenia lokalizacji zapewnia widoczność w lokalizacji i ogranicza sytuacje, w których zapasy zostają zapomniane, utracone lub zagubione w magazynie bez obsługi WMS.

Systemy zarządzania magazynem działają w połączeniu z korporacyjnymi systemami ERP i funkcjami planowania, dostarczając popyt do funkcji prognozowania, dzieląc się dokładnymi informacjami o działaniu określonych produktów. Popyt na produkty i sezonowość odzwierciedlają się w transakcjach i przekazywaniu informacji. Dlatego dzięki tym informacjom planiści mogą podejmować wiarygodne decyzje dotyczące tego, które produkty należy dostosować, aby firma zwiększyła przychody lub ograniczyła straty.

Efektywna praca

Biorąc pod uwagę poziom umiejętności pracowników, ich bliskość w magazynie, ich wyposażenie i dostępne zadania magazynowe, system zarządzania magazynem może lepiej przypisać właściwe zadanie właściwej osobie we właściwym czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *