Sukces-Firmy.pl

Porady dla przedsiębiorców

Branże związane ze zdrowiem i rozwojem – jak wpłynie na nie światowa pandemia?

Pandemia COVID-19 spowodowała bezprecedensowe zakłócenia w globalnej społeczności zajmującej się zdrowiem i rozwojem. Organizacje walczące z chorobami zakaźnymi, wspierające pracowników służby zdrowia, świadczące usługi socjalne i chroniące źródła utrzymania znalazły się w samym centrum uwagi świata. Jednak ich pracę komplikują wyzwania związane z dostępem, bezpieczeństwem, logistyką łańcucha dostaw i stresem finansowym, takim jak nigdy dotąd.

Krótkoterminowe konsekwencje tego globalnego wyzwania są widoczne wszędzie, ale długoterminowe konsekwencje pandemii – sposób, w jaki zmieni ona kształt instytucji opieki zdrowotnej i rozwoju, zawodów i priorytetów – są nadal trudne do wyobrażenia.

COVID-19 – chronologia epidemii koronawirusa i jej wpływ na branże związane ze zdrowiem i rozwojem

Oczywiste jest, że oburzenie w praktycznie każdym kraju z powodu braku sprzętu i materiałów do testowania i ochrony przed COVID-19 doprowadzi kraje do ponownego zbadania swoich łańcuchów dostaw pod kątem produktów związanych ze zdrowiem i życiem. Doprowadzi to do gwałtownego wzrostu nacjonalizmu w odniesieniu do potrzeby krajowej produkcji farmaceutyków, materiałów medycznych i sprzętu. Nawet kraje, które tradycyjnie nie miały możliwości w tych obszarach, będą starały się rozwijać to samo.

Uświadomienie sobie, że koszty ekonomiczne pandemii mogą być ogromne, znacznie przewyższające inwestycje w badania i zapobieganie, doprowadzi do miliardów dolarów inwestycji w:

  • badania,

  • szczepionki,

  • terapię,

  • pozamedyczne metody zapobiegania.

Oznacza to, że uda się uniknąć bilionów strat ekonomicznych, ofiar śmiertelnych i środków do życia milionów biednych ludzi na całym świecie. Każdy kraj odkrył swoją kruchość, odzwierciedloną w zależności od reszty świata w celu zaspokojenia utrzymania stylu życia, a jednocześnie izolacji i samotności, gdy próbuje zareagować na poważny szok egzogenny.

Bogate kraje, które poniosły ogromne straty gospodarcze, wykorzystają COVID-19 jako pretekst do ograniczenia pomocy rozwojowej na rzecz zdrowia i przekształcenia globalnego zdrowia jako ograniczonego ćwiczenia „bezpieczeństwa narodowego”. Pandemia może stać się nową wymówką dla nacjonalizmu, izolacjonizmu, polityki antyimigracyjnej i zinstytucjonalizowanego rasizmu. Już można to dojrzeć. Wszystko to może zwiększyć nierówności, które już są plagą globalnego zdrowia, i dalej koncentrować władzę wśród elit na globalnej północy.

Jeszcze niedawno Chiny i Korea Południowa były odbiorcami pomocy. Teraz pomagają Światowej Organizacji Zdrowia, Włochom i innym krajom europejskim radzić sobie z kryzysem. Chińskie organizacje charytatywne rozdają maski europejskim rządom, podobnie jak Europa i Stany Zjednoczone od lat robią to w krajach rozwijających się.

Niektóre z największych szpitali w Europie domagają się obecnie darowizn od obywateli. Lekarze bez granic – znani z międzynarodowych operacji na obszarach konfliktów i ubogich, obecnie rozmieszczają obozy medyczne w centrum Brukseli! Problem z dostępem do pomocy humanitarnej zdecydowanie da wszystkim do myślenia.

Opracowano wspólnie z portalem https://dermochirurgia.com.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *