Sukces-Firmy.pl

Porady dla przedsiębiorców

Proces tworzenia produktu – najważniejsze komponenty

Czego potrzebujesz, aby stworzyć produkt? Najpierw pomysł, jak to będzie wyglądać. Następnie ma miejsce długi proces tworzenia produktu, który wymaga dużo czasu, wysiłku, zespołu profesjonalistów i lidera zespołu. Aby przekształcić dowolny pomysł w opłacalny produkt, firma musi przejść kilka etapów, aby ustalić wizję, zdefiniować strategię, opracować produkt i sprzedać go odpowiednim osobom. W tym artykule omówiono szczegóły zarządzania produktem, opisując jego główne etapy oraz obowiązki menedżera produktu w tym procesie.

Co to jest zarządzanie produktem?

Zarządzanie produktem to proces, który koncentruje się na wprowadzaniu nowego produktu na rynek lub rozwijaniu już istniejącego. Zaczyna się od pomysłu na produkt, z którym klient będzie wchodził w interakcję, a kończy się oceną sukcesu produktu. Zarządzanie produktami łączy:

  • biznes,

  • rozwój produktów,

  • marketing,

  • sprzedaż.

Badania pokazują, że efektywne zarządzanie produktem może zwiększyć zysk o 34,2 proc., co potwierdza wagę jego wdrożenia. Jednym z krytycznych działań zarządzania produktem jest tworzenie i dokumentowanie strategii produktu.

Zarządzanie produktami jest prowadzone przez… menedżera produktu. Nie myl roli z kierownikiem projektu. Kierownik projektu jest odpowiedzialny za jedną część cyklu życia produktu – rozwój produktu, podczas gdy obowiązkiem menedżera produktu jest prowadzenie produktu od początku pomysłu do wprowadzenia na rynek, koncentrując się na funkcjach, wartości biznesowej i kliencie.

Kim jest menedżer produktu?

Menedżer produktu to osoba, która tworzy wewnętrzną i zewnętrzną wizję produktu oraz kieruje rozwojem produktu od podstaw. Ta osoba definiuje potrzeby klientów, współpracuje z interesariuszami i zespołami nad stworzeniem wymaganego produktu i ponosi odpowiedzialność za ogólny sukces produktu. Menedżer produktu musi posiadać wiedzę w trzech głównych obszarach: biznes, technologie i doświadczenie użytkownika.

Identyfikowanie możliwości.

Pierwszą rzeczą, jaką robi menedżer produktu, jest możliwość opracowania nowego, odnoszącego sukcesy produktu lub ulepszenia już istniejącego, dodając do niego niezbędne funkcje. Menedżer produktu musi być świadomy aktualnych trendów i dobrze rozumieć rynek, aby podejmować właściwe decyzje, gdy firma decyduje, jak zbudować lub ulepszyć produkt. Ta osoba jest również odpowiedzialna za wynik wprowadzenia produktu na rynek.

Opracowywanie wizji i strategii produktu.

Menedżer produktu musi zdefiniować długoterminową misję projektu i zbudować jasny, realistyczny plan osiągnięcia pożądanego rezultatu. Niedawne badanie wykazało, że kluczową działalnością większości menedżerów produktu (84 procent) jest ustalanie strategii produktu. Dokładnie następuje sporządzenie jasnej mapy drogowej i nadzorowanie jej ukończenia.

Zarządzanie zespołem i interesariuszami.

Menedżer produktu musi zadbać o to, aby wszyscy członkowie zespołu pracowali harmonijnie, aby osiągnąć główny cel. Jedną z najważniejszych funkcji tej osoby jest jasne zakomunikowanie wymagań zespołowi programistycznemu i zorganizowanie procesu rozwoju w najbardziej efektywny sposób. Z drugiej strony menedżer produktu musi negocjować z interesariuszami i zrównoważyć ich wymagania i oczekiwania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *