Sukces-Firmy.pl

Porady dla przedsiębiorców

Biznesowa przyszłość 2021 – na co polskie firmy muszą zwrócić szczególną uwagę?

Rok 2020 był rokiem, który przyniósł niemal ciągłe zmiany w polskich firmach. Słowem roku ogłoszono „Lockdown”, ukazując niewiarygodne zakłócenia, przed którymi stanęli liderzy biznesowi.

Jednak wielu już teraz patrzy w przyszłość – 70 procent ankietowanych liderów małych firm optymistycznie odnosi się do nadchodzącego roku. Oczywiście powrót do „normalnego działania” nie jest bliski. Przedsiębiorcy będą potrzebowali elastyczności – ciągłej aktualizacji scenariuszy biznesowych, przeglądu prognoz i tworzenia nowych planów awaryjnych. Bez tego podejścia próba wdrożenia strategii równoważącej krótkoterminową elastyczność i długoterminowy rozwój będzie trudna. Przy tak wielu zmiennych firmy muszą skupić się na swoich podstawach, aby pracować ze źródła prawdy i wykorzystywać te informacje do utrzymania, adaptacji lub rozwoju.

Zbadaj wszystkie operacje biznesowe

Kluczowym punktem wyjścia jest ocena całości operacji biznesowych poprzez kompleksową analizę sytuacyjną każdego działu, ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które przetrwały szok roku 2020 i tych, na które najbardziej ucierpiały. Oceń i ponownie oceń kluczowe wskaźniki efektywności dotyczące odpływu klientów, utrzymania i poprawy cyklu od zamówienia do gotówki, ponieważ nie tylko zmierzą one Twój obecny stan, ale także pomogą w podejmowaniu decyzji o tym, co robić dalej.

Określenie, które segmenty klientów są nadal silne, kupowanie i aktywne zaangażowanie jest kluczowe. Biorąc pod uwagę wpływ na niektóre sektory w ciągu ostatniego roku, firmy powinny skoncentrować się na tych, które są w stanie wydać, w porównaniu z tymi, które wciąż tkwią w trybie przetrwania ze względu na ograniczający charakter ograniczeń w Polsce. Oceń swoje kanały sprzedaży i, jeśli to możliwe, przenieś więcej zasobów do sektorów o najlepszych wynikach, jednocześnie nadal wspierając i słuchając klientów i potencjalnych klientów. Komunikuj się z pracownikami i przedstaw klientom jasną wizję.

Skoncentruj się na pozyskiwaniu gotówki

Przez większą część 2020 r. Firmy, co zrozumiałe, koncentrowały się na gotówce – podsumowując:

  • zasoby w rezerwie,

  • niespłacone należności,

  • zaległe zobowiązania.

Następnie szacowały, ile gotówki będzie potrzebować do utrzymania działalności. Regularnie zmieniające się ograniczenia, z jakimi borykają się polskie firmy, oznaczają, że mantra „gotówka jest królem” pozostaje aktualna w 2021 r. Spadek popytu lub zakłócenie łańcucha dostaw będzie miało natychmiastowy wpływ na przepływy pieniężne, a nowe przepisy są wprowadzane w celu ochrony małych przedsiębiorstw przed zaległymi płatnościami.

Działania te będą nadal miały kluczowe znaczenie, ale konieczne jest również przejście w kierunku ponownego prognozowania i określania części budżetu, które mogą pomóc w zmianie priorytetów. Na przykład liderzy finansowi mogą aktywnie realokować zasoby do linii biznesowych z silnymi istniejącymi strumieniami przychodów i optymalizować wykorzystanie przez firmę alternatywnych, innowacyjnych kanałów sprzedaży i dostaw, takich jak bezpośrednia sprzedaż do konsumenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *