Sukces-Firmy.pl

Porady dla przedsiębiorców

Outsourcing dla firm produkcyjnych – wykaz najważniejszych korzyści

Outsourcing dla firm produkcyjnych polega na zatrudnianiu osób spoza firmy do montażu części lub budowy całego produktu. Głównym powodem, dla którego firmy się na to decydują, jest oszczędność czasu, ale i cięcie kosztów. Czytaj dalej, a poznasz inne korzyści tego, dlaczego warto zdecydować się na taki outsourcing personalny dla swojego zakładu produkcyjnego.

Dlaczego coraz więcej firm produkcyjnych decyduje się na outsourcing?

Zlecanie całej, bądź części pracy linii produkcyjnej stronie trzeciej prowadzi do znacznego obniżenia kosztów produkcji. Bardziej opłacalne jest zlecanie procesów produkcyjnych firmom, które mają przewagę komparatywną w tym obszarze, niż produkowanie ich wewnętrznie. W tym zakresie ma sens zarówno outsourcing wyłącznie samych pracowników zatrudnianych przez agencję, jak i zlecenie realizacji prac produkcyjnych na zewnątrz w całości.

Niejednokrotnie jedną z największych zalet outsourcingu jest wykorzystanie już istniejących zasobów bez konieczności inwestowania w koszty stałe.

​Korzyści z outsourcingu dla firm produkcyjnych

Dla wielu właścicieli firm outsourcing we współpracy z ekspertami oznacza, że nie trzeba inwestować w rozwój własnej infrastruktury tak bardzo, jak gdyby miało to miejsce w przypadku samodzielnego zatrudniania pracowników. Tutaj jednak musisz podejmować przemyślane i konkretne decyzje, aby outsourcing pracowniczy, jak i ten dla całej linii produkcyjnej przyniósł spodziewane korzyści. Samodzielnie wykonane badanie rynku i skrupulatnie opracowany biznesplan powinny dać Ci podstawowe pojęcie o potencjalnej wielkości sprzedaży i cenie sprzedaży, na podstawie których możesz obliczyć próg rentowności w zakresie zwrotu początkowej inwestycji po przejściu na outsourcing właśnie.

​Korzyść #1 Niższe koszty pracy

Niższe koszty pracy to jedna z największych korzyści outsourcingu produkcji. Chociaż w grę mogą wchodzić szersze implikacje humanitarne i zgodności z przepisami, outsourcing w odpowiednich okolicznościach może być realną opcją. Praca może być wykonywana za ułamek kosztów w przypadku niektórych producentów z odpowiednim partnerstwem.

​Jakie perspektywy przekonują firmy zastanawiające się nad outsourcingiem?

  • osiągnięcie realnych oszczędności,
  • większa koncentracja na podstawowej działalności firmy.

Wiele firm w Polsce decyduje dzisiaj o tym, by zlecić produkcję pracownikom z zewnątrz, aby wyeliminować koszty ogólne związane z prowadzeniem pełnoetatowego zakładu produkcyjnego.

​Korzyść #2 Większa koncentracja na biznesie

Firma, która realizuje swoją podstawową kompetencję – czyli poświęca czas i zasoby na to, co robi najlepiej ( na przykład sprzedaż i marketing swojego produktu) – może, a nawet powinna z powodzeniem zdecydować się na outsourcing swojego zakresu pracy niezwiązanego z podstawową działalnością, czyli właśnie produkcję swoich towarów z udziałem pracowników zewnętrznych, zatrudnionych i obsługiwanych przez agencję outsourcingową.

​Korzyść #3 Elastyczność zasobów

Firmy mogą doświadczyć nagłego wzrostu zamówień na konkretny produkt i mogą potrzebować dodatkowych zasobów ludzkich, aby nadążyć za popytem. Brak dostępnych zasobów, które można przeznaczyć na produkcję, mógłby negatywnie wpłynąć na zdolność organizacji do spełnienia zobowiązań związanych z realizacją. Firma świadcząca outsourcing pracowniczy może kompleksowo i w razie potrzeb, w sposób elastyczny uzupełnić istniejące wewnętrzne wysiłki produkcyjne i ułatwić sprostanie tym nowym wymaganiom. To kolejny powód, dla którego coraz więcej polskich firm produkcyjnych decyduje się na takie, a nie inne rozwiązanie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *