Sukces-Firmy.pl

Porady dla przedsiębiorców

Pożyczka pod zastaw – jaka kwota maksymalnie w stosunku do nieruchomości?

Pożyczka pod zastaw nieruchomości odnosi się do kategorii pożyczki zabezpieczonej, podobnie jak pożyczka na dom, w której pożyczkobiorca zapewnia gwarancję, wykorzystując swoją nieruchomość jako zabezpieczenie. Prawo własności nieruchomości nadal przysługuje pożyczkobiorcy, a jeśli z jakiegoś powodu pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić kwoty pożyczki, nieruchomość zawsze można sprzedać, aby spłacić dług.

Maksymalna kwota pożyczki różni się w zależności od banku. Kwota pożyczki zależy od wyceny nieruchomości, Twoich dochodów i oczywiście możliwości spłaty. Maksymalna kwota pożyczki może wynosić od 80% do 100% wartości nieruchomości w przypadku obiektów komercyjnych – gdy potrzebne jest finansowanie dla firmy pod zastaw nieruchomości i do 80% w przypadku nieruchomości mieszkalnych (jest to naprawdę zmienne, ponieważ całkowicie zależy od wyceny nieruchomości).

Maksymalny okres kredytowania w sprawach dotyczących pożyczki pod zastaw nieruchomości wynosi 15 lat. Przygotuj się na zabezpieczenie lub poręczycieli w celu uzyskania pożyczki pod zastaw nieruchomości, nie wspominając o długim procesie weryfikacji. Większość banków nie przyjmuje nieruchomości na wynajem lub na podstawie pełnomocnictwa. Maksymalna granica wieku uprawnienia wynosi 60 lat.

Cechy pożyczki pod zastaw nieruchomości

Stałe lub zmienne stopy procentowe. Masz również możliwość zmiany stóp procentowych ze stałych na zmienne i odwrotnie raz w roku. Opłata manipulacyjna wynosi zwykle od 0,05% do 3% kwoty pożyczki i jest płatna z góry. Opłata ta zostanie jednak potrącona z należnej Ci kwoty wypłaty. Zalecamy skorzystanie z tacy i wynegocjowanie 0% opłaty manipulacyjnej lub przynajmniej zryczałtowanej zniżki. Większość bankierów i agentów chętnie to zrobi, aby zapewnić Ci sprzedaż pożyczki.

Możesz również spłacić całą niespłaconą pożyczkę w dowolnym momencie po 180 dniach od skorzystania z pożyczki. Opłaty przedpłaty zostaną odpowiednio naliczone. Jeśli zamierzasz to zrobić, poproś o uchylenie kwoty przedpłaty lub obniżenie opłat karnych.

Możesz również zwiększyć lub zwiększyć swoją pożyczkę w stosunku do kwalifikowalności nieruchomości. W tym celu musisz wykazać dochód co najmniej trzech osób, najlepiej członka rodziny lub partnera biznesowego.

Dodatkowe punkty do zapamiętania przy rozważaniu pożyczki pod zastaw nieruchomości

Porównaj oferty pożyczki pod zastaw nieruchomości z 3-4 banków i wybierz tę, która oferuje maksymalne korzyści dla Ciebie i Twojego celu. Zwróć szczególną uwagę na okres kredytowania. Jeśli to możliwe, rozważ opcje przedpłaty. Wszystkie banki pobierają 2% – 3% kredytu w przypadku, gdy zdecydujesz się na przedpłatę zaległej kwoty.

Zwłoka w płatnościach skutkuje karami. Może to również niekorzystnie wpłynąć na Twoją historię kredytową i profil. Dlatego upewnij się, że dokonujesz płatności na czas. To naprawdę odgrywa ważną rolę w uzyskiwaniu większej liczby pożyczek. Nie przegap płatności lub zostaniesz ukarany. Upewnij się, że wszystkie uzgodnione umowy i oferty są poparte odpowiednimi dokumentami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *